Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
Năm sáng tác:760
Tác giả:Đỗ Phủ
Hoàn cảnh sáng tác:
Vào những năm cuối cuộc đời, Đỗ Phủ phải trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Ông được bạn bè và người thân giúp đỡ xây dựng một ngôi nhà tranh đơn sơ bên cạnh khe Cán Hoa ở phía tây Thành Đô. Tuy nhiên khi ông chỉ mới ở được vài tháng thì căn nhà đã bị gió mưa phá nát. Thổn thức trước tình cảnh của chính mình và những đồng bào khác lúc bấy giờ, Đỗ Phủ đã sáng tác nên bài thơ Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca) vào năm 760. Đây là một tác phẩm vô cùng nổi tiếng, thể hiện rõ nét bút pháp hiện thực cùng tinh thần nhân đạo sâu sắc của ông.