Bài ca Côn Sơn

Bài ca Côn Sơn
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Nguyễn Trãi (1380 -1442)
Hoàn cảnh sáng tác:
“Bài ca Côn Sơn” (Côn Sơn ca) có nhiều khả năng được Nguyễn Trãi sáng tác trong thời gian ông bị chèn ép, đành phải cáo quan về sống ở Côn Sơn. Trong nguyên văn chữ Hán, bài thơ được viết theo thể thơ khác nhưng ở đây được dịch bằng thể thơ lục bát.