Bài C6 trang 17 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 17 SGK Vật lý lớp 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Hãy giải đáp thắc mắc của bé Lan trong câu chuyện kể ở đầu bài.

"Bé Lan lần đầu được đi chơi Hồ Gươm. Bé kể lại rằng, bé trông thấy cái tháp và cái bóng của nó lộn ngược xuống nước (hình 5.1).

Bé thắc mắc không biết vì sao lại có cái bóng lộn ngược đó ?"

Đáp Án

Bé Lan thấy cái tháp và cái bóng của nó lộn ngược xuống nước vì:

Mặt nước coi như một gương phẳng. Bóng của tháp chính là ảnh tạo bởi gương phẳng. Chân tháp ở sát đất, đỉnh tháp ở xa đất nên ảnh của đỉnh tháp cũng ở xa đất và ở phía bên kia gương phẳng tức là ở dưới mặt nước.

Giải bài C6 trang 17 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

doctailieu.com
Back to top