Giải bài C6 trang 11 SGK Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 11 SGK Vật lý lớp 7. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Ban đêm, dùng một quyển vở che kín bóng đèn dây tóc đang sáng, trên bàn sẽ tối, có khi không thể đọc sách được. Nhưng nếu dùng quyển vở che đèn ống thì ta vẫn đọc sách được. Giải thích vì sao lại có sự khác nhau đó ? 

Phương pháp

- Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.

Đáp Án

- Vì bóng đèn dây tóc là nguồn sáng hẹp (nhỏ) khi bị quyển vở che kín thì ánh sáng từ nguồn sáng không truyền tới được trang sách, trang sách bị bóng tối nên ta không đọc sách được.

- Vì bóng đèn ống là nguồn sáng rộng (lớn) nên quyển vở không che kín được đèn ống, do đó vẫn có một phần ánh sáng của đèn ống  truyền tới trang sách, có bóng nửa tối và ta vẫn đọc sách được.

doctailieu.com
Back to top