Giải bài C5 trang 5 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 5 SGK Vật lý lớp 7. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng, chương 1 Quang học.

Đề bài

Trong thí nghiệm ở hình 1. 1, nếu ta thắp một nắm hương để cho khói bay lên ở phía trước đèn pin, ta sẽ nhìn thấy một vệt sáng từ đèn phát ra xuyên qua khói. Giải thích vì sao ? Biết rằng khói gồm các hạt nhỏ li ti bay lơ lửng.

Đáp án

Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.

Khói gồm nhiều hạt nhỏ li ti, các hạt khói được đèn pin chiếu sáng thành các vật sáng. Các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành một vệt sáng mà ta nhìn thấy được.

doctailieu.com
Back to top