Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C5 trang 49 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C5 trang 49 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chỉ ra điểm tựa, các điểm tác dụng của lực F₁, F₂ lên đòn bẩy trong hình 15.5

Đề bài:

 Hãy chỉ ra điểm tựa, các điểm tác dụng của lực F₁, F₂ lên đòn bẩy trong hình 15.5.

Câu hỏi bài C5 trang 49 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án câu hỏi C5 trang 49 sgk Vật lí lớp 6

- Điểm tựa: chỗ mái chèo tựa vào mạn thuyền; trục bánh xe cút kít; ốc giữ chặt hai nửa kéo; trục quay bập bênh.

- Điểm tác dụng của lực F₁: chỗ nước đẩy vào mái chèo; chỗ giữa mặt đáy thùng xe cút kít chạm vào thanh nối ra tay cầm; chỗ giấy chạm vào lưỡi kéo; chỗ một bạn ngồi.

- Điểm tác dụng của lực F₂: chỗ tay cầm mái chèo; chỗ tay cầm xe cút kít; chỗ tay cầm kéo; chỗ bạn còn lại ngồi.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm đáp án khác:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top