Bài C5 trang 17 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 17 SGK Vật lý lớp 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình 5.5.

Giải bài C5 trang 17 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

Phương pháp

Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

Đáp Án

Vẽ ảnh A' và B' của điểm sáng A và điểm sáng B.

Nối BA' với B' ta được A'B' chính là ảnh của AB.

Giải bài C5 trang 17 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

doctailieu.com
Back to top