Bài C4 trang 8 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 8 SGK Vật lý lớp 7. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp, chương 1 Quang học.

Đề bài

Hãy giải đáp thắc mắc của Hải nêu ra ở phần mở bài.

"Hải thắc mắc : Bật đèn pin, ta thấy bóng đèn sáng nhưng không nhìn thấy đường đi của ánh sáng. Vậy làm thế nào để biết được ánh sáng từ đèn phát ra đã đi theo đường nào đến mắt ta ?

Các em hãy nghĩ cách giúp Hải giải đáp thắc mắc này."

Đáp án

Định luật truyền thẳng của ánh sáng : Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Để biết được ánh sáng từ đèn phát ra đã đi theo đường nào đến mắt ta, ta có thể tiến hành thí nghiệm như hình 2.2 - trang 6 SGK Vật Lí 7, từ đó suy ra rằng ánh sáng từ đèn phát ra đã đi theo đường thẳng đến mắt ta.

doctailieu.com
Back to top