Giải bài C4 trang 5 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 5 SGK Vật lý lớp 7. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng, chương 1 Quang học.

Đề bài

Trong cuôc tranh luận được nêu ở phần mở bài, bạn nào đúng ? Vì sao ?

"- Thanh đố Hải : Đặt một cái đèn pin nằm ngang trước mắt sao cho không nhìn thấy bóng đèn. Bấm công tắc bật đèn pin, mắt ta có nhìn thấy ánh sáng trực tiếp từ đèn phát ra không ? Vì sao ? (Hình 1.1).

 - Hải : Tất nhiên là nhìn thấy vì đèn pin đã được bật sáng.

 - Thanh cãi : Đèn không chiếu thẳng vào mắt làm sao mà nhìn thấy được!

Bạn nào đúng ?"

Đáp án

Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Bạn Thanh đúng vì tuy đèn có bật sáng nhưng không chiếu thẳng vào mắt ta nên ta không nhìn thấy.

doctailieu.com
Back to top