Bài C4 trang 38 SGK Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 38 SGK Vật lý lớp 7. Môi trường truyền âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Âm truyền đến tai qua những môi trường nào ?

Đáp Án

   Vì nguồn âm đặt trong cốc chứa không khí và bịt kín miệng cốc bằng một miếng nilông, cốc được đặt trong chất lỏng (nước) → Âm phát ra từ nguồn âm truyền trong không khí trong cốc, truyền sang nước rồi truyền qua không khí ngoài hồ nước đến tai.

doctailieu.com
Tải về
Back to top