Giải bài C4 trang 29 SGK Vật lý 7 (Âm học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 29 SGK Vật lý lớp 7. Âm hoc.

Câu hỏi

Vật nào phát ra âm ?

Vật có rung động không ? Nhận biết điều đó bằng cách nào ?

Đáp Án

- Thành cốc thủy tinh phát ra âm.

- Thành cốc thủy tinh có rung động

- Nhận biết sự rung động của thành cốc bằng cách: Treo con lắc bấc sát thành cốc. Khi gõ thìa vào thành cốc con lắc bấc rung động, chứng tỏ thành cốc có rung động.

doctailieu.com
Tải về
Back to top