Giải bài C4 trang 18 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 18 SGK Vật lý lớp 7. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Một người đứng trước gương phẳng (hình 6.3). Hãy dùng cách vẽ ảnh của một điểm sáng tạo bởi gương phẳng để xác định xem người đó nhìn thấy điểm nào trong hai điểm M và N trên bức tường ở phía sau. Giải thích tại sao lại nhìn thấy hay không nhìn thấy ?

Giải bài C4 trang 18 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học

Đáp Án

Giải bài C4 trang 18 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học

Sau khi vẽ chùm tia tới lần lượt từ N và M đến mép trên và dưới của gương ta vẽ được chùm tia phản xạ của chúng trên gương và nhận thấy rằng:

- Chùm tia tới từ N cho chùm tia phản xạ trên gương không truyền tới mắt nên mắt không nhìn thấy điểm N.

- Tương tự chùm tia tới từ M cho chùm tia phản xạ trên gương truyền tới mắt nên mắt nhìn thấy điểm M.

doctailieu.com
Back to top