Bài C4 trang 14 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 14 SGK Vật lý lớp 7. Định luật phản xạ ánh sáng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Trên hình 4.4 vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M.

a) Vẽ tia phản xạ.

b)* Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào ? Vẽ hình ?

Giải bài C4 trang 14 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học

Phương pháp

Định luật phản xạ ánh sáng :

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.

Đáp Án

a) Vẽ tia phản xạ (Hình 4.4a).

B1: Vẽ pháp tuyến IN

B2: Vẽ tia phản xạ IR sao cho góc phản xạ i' bằng góc tới i. 

Giải bài C4 trang 14 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học

b) 

- Xác định vị trí đặt gương:

B1: Vẽ tia tới SI. Từ I vẽ tia phản xạ IR thẳng đứng từ dưới lên trên.

B2: Vẽ đường phân giác IN của góc SIR ta được góc SIN = góc NIR

Đường phân giác IN này chính là pháp tuyến của gương.

B3: Vẽ gương phẳng M vuông góc với IN => đó là vị trí gương phải đặt.

- Vẽ hình (Hình 4.4b)

Giải bài C4 trang 14 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

doctailieu.com
Back to top