Bài C4 trang 10 SGK Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 10 SGK Vật lý lớp 7. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Hãy chỉ ra trên hình 3.4, Mặt Trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực ?

Giải bài C4 trang 10 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

Phương pháp

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

Đáp Án

+ Khi Mặt Trăng ở vị trí thứ 1 thì người đứng ở A thấy có nguyệt thực.

+ Khi Mặt Trăng ở vị trí 2 và 3 thì người đứng ở điểm A thấy trăng sáng.

doctailieu.com
Back to top