Bài C3 trang 7 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 7 SGK Vật lý lớp 7. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp, chương 1 Quang học.

Đề bài

Hãy quan sát và nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng.

Giải bài C3 trang 7 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
Giải bài C3 trang 7 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

Đáp án

a) Chùm sáng song song (hình 2.5a) gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ (hình 2.5b) gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì (hình 2.5c) gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng

doctailieu.com
Back to top