Giải bài C2 trang 9 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 9 SGK Vật lý lớp 7. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, chương 1 Quang học.

Đề bài

Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng nào là bóng tối, vùng nào được chiếu sáng đầy đủ. Nhận xét độ sáng của vùng còn lại so với hai vùng trên và giải thích vì sao có sự khác nhau đó ?

Nhận xét

  Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ ..... tới gọi là bóng nửa tối.

Đáp án

- Trên màn chắn

  + Vùng 1 không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới là bóng tối.

  + Vùng 3 là vùng được chiếu sáng đầy đủ. Vùng này sáng vì nó nhận được đầy đủ ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

  + Vùng số 2 sáng hơn vùng số 1, nhưng lại tối hơn vùng số 3 vì vùng này chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Nhận xét: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới gọi là bóng nửa tối.

doctailieu.com
Back to top