Bài C2 trang 4 SGK Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 4 SGK Vật lý lớp 7. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng, chương 1 Quang học.

Đề bài

Bố trí thí nghiệm như hình 1.2a,b. Mảnh giấy trắng dán trên thành màu đen bên trong một hộp kín. Trường hợp nào dưới đây ta nhìn thấy mảnh giấy trắng:

a) Đèn sáng (hình 1.2a)

b) Đèn tắt (hình 1.2b)

Vì sao lại nhìn thấy?

Kết luận: Ta nhìn thấy một vật khi có ..... truyền vào mắt ta.

Đáp án

- Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng khi đèn sáng (trường hợp a). Đó là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy rồi mảnh giấy hắt lại ánh sáng, cuối cùng ánh sáng truyền vào mắt ta. Tức là ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta.

- Kết luận: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

doctailieu.com
Back to top