Bài C2 trang 18 SGK Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 18 SGK Vật lý lớp 7. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Bố trí thí nghiệm như hình 6.2. Đặt gương phẳng thẳng đứng trên mặt bàn. Quan sát ảnh của cái bàn phía sau lưng. Dùng phấn đánh dấu hai điểm xa nhất P và Q ở phía hai đầu bàn có thể nhìn thấy trong gương.

PQ là bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Giải bài C2 trang 18 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

Đáp Án

HS làm thí nghiệm.

doctailieu.com
Back to top