Bài C1 trang 9 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 9 SGK Vật lý lớp 7. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, chương 1 Quang học.

Đề bài

Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng sáng, vùng tối. Giải thích vì sao các vùng đó lại tối hoặc sáng ?

Nhận xét

  Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ ..... tới gọi là bóng tối.

Đáp án

- Trên màn chắn (Hình 3.1) phần màu trắng là vùng sáng, phần màu đen là vùng tối. 

- Có vùng tối là vì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng đến gặp miếng bìa bị miếng bìa chặn lại nên ánh sáng không đến được màn chắn. Còn vùng sáng là do ánh sáng truyền thẳng trong không khí đến được màn chắn.

- Nhận xét

  Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng tối.

doctailieu.com
Back to top