Bài C1 trang 6 SGK Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 6 SGK Vật lý lớp 7. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp, chương 1 Quang học.

Đề bài

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong ?

Đáp án

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp vào mắt ta theo ống thẳng.

doctailieu.com
Back to top