Bài C1 trang 4 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 4 SGK Vật lý lớp 7. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng, chương 1 Quang học.

Đề bài

Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau ?

Kết luận: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ..... truyền vào mắt ta.

Đáp án

- Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng có điều kiện giống nhau là: có ánh sáng truyền vào mắt ta.

- Kết luận: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

doctailieu.com
Back to top