Giải bài C1 trang 20 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 18 SGK Vật lý lớp 7. Gương cầu lồi, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Bố trí thí nghiệm như hình 7.1. Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban đầu về các tính chất sau đây của ảnh:

1. Ảnh đó có phải là ảnh ảo không ? Vì sao ?

2. Nhìn thấy ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Giải bài C1 trang 20 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

Đáp Án

1. Ảnh đó là ảnh ảo vì không hứng được trên màn.

2. Ảnh nhỏ hơn vật.

doctailieu.com
Back to top