Giải bài C1 trang 12 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 12 SGK Vật lý lớp 7. Định luật phản xạ ánh sáng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.

Đáp Án

- Mặt nước yên lặng;

- Mặt kính cửa sổ;

- Tấm kim loại phẳng bóng;

- Mặt đá ốp lát phẳng bóng;

- Mặt tường ốp gạch men phẳng bóng

doctailieu.com
Back to top