Bài 99 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Bài 99 trang 39 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 99 trang 39 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 99 trang 39 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 11 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 99 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho \(2\) và chia cho \(5\) thì dư \(3.\)

» Bài tập trước: Bài 98 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2.\)

Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5.\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 99 trang 39 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Gọi số phải tìm là: \(\overline {aa} \); \(a \in \{ 1;2;3;4;5;6;7;8;9\} \)

\(\overline {aa} \; ⋮\; 2\) nên \(a ∈ \{ 2; 4; 6;8\}\)  

nên \(\overline {aa} \in \{22;44;66;88\}\) 

\(\overline {aa}\) chia cho \(5\)\(3\) nên \(\overline {aa}=88\)

(vì \(22\) chia \(5\)\(2\); \(44\) chia \(5\)\(4\); \(66\) chia \(5\)\(1\); \(88\) chia \(5\)\(3\))

Vậy số phải tìm là \(88.\) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 98 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 99 trang 39 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top