Bài 98 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Bài 98 trang 39 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 98 trang 39 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn muốn giải bài 98 trang 39 SGK Toán 6 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 bài 11 chương 1 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 khác

Đề bài 98 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

 Đánh dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai

a) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hêt cho 2.

   

b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4.

   

c) Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0.

   

d) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5.

   

» Bài tập trước: Bài 97 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 98 trang 39 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Câu Đúng Sai
a x  
b   x
c x  
d   x

Giải thích:

Câu b) Các số có tận cùng là 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2 do đó một số chia hết cho 2 thì không thể khẳng định số đó có tận cùng bằng 4 nên câu b sai.

Câu d) Các số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 do đó một số chia hết cho 5 thì không thể khẳng định là số đó có tận cùng bằng 5 (vì chữ số tận cùng có thể bằng 0) nên câu d sai. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 99 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 98 trang 39 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top