Bài 97 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Bài 97 trang 39 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 97 trang 39 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 97 trang 39 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 11 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 khác.

Đề bài 97 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Dùng ba chữ số \(4, 0, 5\), hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a) Số đó chia hết cho \(2\);

b) Số đó chia hết cho \(5\).

» Bài tập trước: Bài 96 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2.\)

Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5.\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 97 trang 39 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Từ \(3\) chữ số \(4;0;5\)  ta ghép thành các số tự nhiên có \(3\) chữ số là \(405;450;504;540\)

a) Các số chia hết cho \(2\) trong \(4\) số trên là \(540;504;450.\)

b) Các số chia hết cho \(5\) trong \(4\) số trên là \(540;405;450.\) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 98 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 97 trang 39 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top