Bài 96 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Bài 96 trang 39 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 96 trang 39 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 96 trang 39 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 11 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 khác.

Đề bài 96 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

 Điền chữ số vào dấu *  để được \(\overline{*85}\) thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2;                         b) Chia hết cho 5.

» Bài tập trước: Bài 95 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 96 trang 39 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Vì \(\overline{*85}\) có chữ số tận cùng là 5 là 1 số lẻ nên \(\overline{*85}\) không thể chia hết cho 2. Vậy không thể điền bất cứ số nào vào dấu * để \(\overline{*85}\) chia hết cho 2.

b) Có thể điền mọi chữ số khác 0 để \(\overline{*85}\) chia hết cho 5 vì khi đó ta được một số có chữ số tận cùng là 5. Khi đó * có thể là:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 97 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 96 trang 39 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top