Bài 9 vật lý 6 - Lực đàn hồi

Giải vật lý lớp 6 bài 9 Lực đàn hồi chi tiết trả lời các câu hỏi trang 31 và 32 SGK môn vật lý 6.

Bài C6 trang 32 sgk Vật lí 6

Bài C6 trang 32 sgk Vật lí 6

Trả lời câu hỏi bài tập C6 trang 32 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Một sợi dây cao su và một lò xo có có tính chất nào giống nhau ?

Bài C5 trang 32 sgk Vật lí 6

Bài C5 trang 32 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C5 trang 32 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống...

Bài C4 trang 32 sgk Vật lí 6

Bài C4 trang 32 sgk Vật lí 6

Trả lời câu hỏi bài tập C4 trang 32 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chọn câu đúng về mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng.

Bài C3 trang 32 sgk Vật lí 6

Bài C3 trang 32 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C3 trang 32 sách giáo khoa Vật Lí lớp 6 : Khi quả nặng đứng yên, lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào?

Bài C2 trang 31 sgk Vật lí 6

Bài C2 trang 31 sgk Vật lí 6

Đáp án giải câu hỏi bài tập C2 trang 31 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1,2,3 quả nặng rồi ghi kết quả vào bảng.

Bài C1 trang 31 sgk Vật lí 6

Bài C1 trang 31 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 trang 31 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống ...

X