Bài 9: Tin học và xã hội

Bài 3 trang 60 SGK Tin học 10

Bài 3 trang 60 SGK Tin học 10

Giải bài 3 trang 60 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển tin học của nước ta.

Bài 2 trang 60 SGK Tin học 10

Bài 2 trang 60 SGK Tin học 10

Giải bài 2 trang 60 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Em thích học qua mạng hay học trên lớp có thầy và bạn? Tại sao?

Bài 1 trang 60 SGK Tin học 10

Bài 1 trang 60 SGK Tin học 10

Giải bài 1 trang 60 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Nếu có điều kiện, em muốn ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em như thế nào.