Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Bài 4 trang 23 TBĐ Lịch sử 12

Bài 4 trang 23 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 23 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào nội dung SGK kết hợp với kiến thức bản thân, em hãy trả lời các câu hỏi sau

Bài 3 trang 21 TBĐ Lịch sử 12

Bài 3 trang 21 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 21 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án dưới đây

Bài 2 trang 21 TBĐ Lịch sử 12

Bài 2 trang 21 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 21 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 24 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy cho biết việc làm của hai nhân vật trong hình bên nói lên điều gì?