Bài 9: Tùy bút và tản văn

Soạn bài Trưa tha hương sách Cánh Diều

Soạn bài Trưa tha hương sách Cánh Diều

Soạn bài Trưa tha hương Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong phần Chuẩn bị, câu hỏi trong bài và cuối bài đọc hiểu trang 63.