Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 2 trang 14 Tập bản đồ địa lí lớp 6, Dựa vào hình 1 trang 13 vẽ ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12, kết hợp với kiến thức đã học trả lời câu hỏi sau.