Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Các mục chính thuộc lịch sử 12 bài 9 mà các em cần ghi nhớ:

I. Mâu thuẫn Đông-Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh

II. Sự đối đầu Đông-Tây và các cuộc chiến tranh cục bộ

III. Xu thế hòa hoãn Đông Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt

Cùng Đọc tài liệu đi vào tìm hiểu, ghi nhớ lại kiến thức và hướng dẫn giải bài tập lịch sử 12 bài 9 dưới đây: