Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

6

Soạn Sinh 6 bài 8 sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 28 SGK Sinh học 6

Soạn sinh 6 bài 8 sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 28 SGK Sinh học 6.

Sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Muốn trả lời tốt các câu hỏi trang 28 sách giáo khoanắm vững các kiến thức quan trọng của bài học sự lớn lên và phân chia của tế bào thì bạn đừng bỏ qua những hướng dẫn soạn Sinh 6 bài 8 đã được Đọc Tài Liệu biên soạn chi tiết.

Cùng tham khảo...

Kiến thức cơ bản Sinh 6 bài 8

Những kiến thức quan trọng nhất của bài học bạn cần ghi nhớ:

1. Sự lớn lên của tế bào

- Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào. Cơ thể thực vật lớn lên được là do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và sự tăng kích thước tế bào do sự lớn lên của từng tế bào.

- Sự lớn lên của tế bào: từ các tế bào con mới hình thành có sự lớn lên về kích thước, chiều dài tạo thành tế bào trưởng thành.

- Tế bào lớn lên được là nhờ vào quá trình trao đổi chất giúp chúng lớn lên tạo thành tế bào trưởng thành.

2. Sự phân chia tế bào

- Tế bào sinh ra rồi lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào (phân chia tế bào).

- Quá trình phân chia tế bào thực vật:

+ Bước 1: từ 1 nhân hình thành 2 nhân tách nhau ra.

+ Bước 2: tế bào chất phân chia, xuất hiện 1 vách ngăn

+ Bước 3: vách ngăn hoàn thiện, tách 1 tế bào → 2 tế bào

3. Mối quan hệ giữa sự lớn lên và sự phân chia tế bào 

- Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có mối quan hệ mật thiết, gắn bó và tác động qua lại lẫn nhau.

+ Sự lớn lên của tế bào tạo thành các tế bào trưởng thành làm nguyên liệu cho quá trình phần chia tế bào.

+ Sự phân chia tế bào tạo thành các tế bào con (nguyên liệu cho sự lớn lên) qua quá trình trao đổi chất tạo thành các tế bào trường thành.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 6 bài 8 về sự lớn lên và phân chia của tế bào. Ngoài ra em hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 6 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Soạn sinh 6 bài 8 trang 28

Câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 27 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 27 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

Câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 28 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 28 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

Câu 1 trang 28 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 28 sgk sinh 6 được hướng dẫn giải bài 1 trang 28 sách giáo khoa sinh học lớp 6 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Câu 2 trang 28 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 28 sgk sinh 6 được hướng dẫn giải bài 2 trang 28 sách giáo khoa sinh học lớp 6 và ôn tập các kiến thức của bài học về sự lớn lên và sự phân chia của tế bào.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu