Soạn văn 9 bài 8

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 8 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Qua đoạn trích Thuý Kiều báo ân báo oán, hiểu được tấm lòng nhân nghĩa, cao thượng của Thuý Kiều và ước mơ công lí trong thời đại Nguyễn Du ; thấy được tài năng nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả trong việc khắc hoạ tính cách qua ngôn ngữ đối thoại.

Nắm được cốt truyện Truyện Lục Vân Tiên. Qua đoạn thơ trích, hiểu được khát vọng cứu đời, giúp người của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật : Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga ; thấy được đặc trưng phương thức khắc hoạ tính cách nhân vật của Nguyễn Đình Chiểu.

• Hiểu được vai trò của yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.

Cùng tham khảo...