Bài 8: Nhật Bản

Bài 1 trang 20 TBĐ Lịch sử 12

Bài 1 trang 20 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 20 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 21 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy thực hiện các yêu cầu sau