Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Bài 3 trang 31 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 31 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 31 sgk Sinh học 8. Từ kiến thức Sinh học 8 hãy lý giải hiện tượng tự nhiên: khi hầm xương động vật lâu thì sẽ bở.

Bài 2 trang 31 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 31 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 31 sgk Sinh học 8. Tìm hiểu thành phần hóa học của xương, các thành phần đó có ý nghĩa như thế nào đối với chức năng của xương.

Bài 1 trang 31 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 31 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 31 sgk Sinh học 8. Ghép các chữ với các số tương ứng các chức năng của xương.

Câu hỏi bài 8 trang 28 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 8 trang 28 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 8 trang 28 sgk Sinh học 8. Tìm hiểu chức năng của nan xương ở đầu xương xếp vòng cung có ý nghĩa gì đối với chức nâng nâng đỡ của xương.