Bài 7 vật lý 6 - Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Giải vật lý lớp 6 bài 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực chi tiết trả lời các câu hỏi trang 24 đến 26 SGK môn vật lý 6.

Bài C3 trang 25 sgk Vật lí lớp 6

Bài C3 trang 25 sgk Vật lí lớp 6

Hướng dẫn cách giải câu hỏi bài tập C3 trang 25 sách giáo khoa Vật lí lớp 6: Nhận xét về kết quả tác dụng của lò xo lá tròn lên xe lúc đó.

X