Bài 7 trang 116 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 7 trang 116 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ đồng nghĩa

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 7 trang 116 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần trả lời câu hỏi luyện tập, soạn bài Từ đồng nghĩa ngắn gọn nhất giúp các em ôn tập tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Trong các từ đồng nghĩa và các cặp câu sau, câu nào có thể dùng hai từ đồng nghĩa để thay thế nhau, câu nào chỉ có thể dùng một trong hai từ đồng nghĩa đó?

a. đối xử, đối đãi

  • Nó ... tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó.
  • Mọi người đều bất bình trước thái độ ... của nó đối với trẻ em.

b. trọng đại, to lớn

  • Cuộc Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa ... đối với vận mệnh dân tộc.
  • Ông ta thân hình ... như hộ pháp.

Trả lời bài 7 trang 116 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Có thể dùng từ như sau:

a) đối xử, đối đãi:

- Nó đối đãi / đối xử tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó.

- Mọi người đều bất bình trước thái độ đối xử của nó đối với trẻ em.

b) trọng đại, to lớn:

- Cuộc Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa trọng đại / to lớn đối với vận mệnh dân tộc.

- Ông ta thân hình to lớn như hộ pháp.

------------

Đọc tài liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 7 trang 116 SGK ngữ văn 7 tập 1 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó soạn bài Từ đồng nghĩa trong chương trình soạn văn 7 được tốt nhất trước khi tới lớp

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM