Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Câu 11 trang 65 SGK GDCD 11

Câu 11 trang 65 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 11 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em có dự định sẽ hoạt động trong thành phần kinh tế nào? Tại sao lại lựa chọn thành phần kinh tế đó?