Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 3 trang 11 Tập bản đồ địa lí lớp 6, Các múi giờ ở phía Đông và ở phía Tây so với nước ta, phía nào có giờ sớm hơn, phía nào có giờ muộn hơn?

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí lớp 6, Nếu mỗi độ là một kinh tuyến. Vậy mỗi khu vực giờ có bao nhiêu kinh tuyến? Ở mỗi khu vực giờ, giờ của kinh tuyến nào là chính xác nhất?