Bài 7: Phần mềm trình chiếu

Tổng hợp lý thuyết Phần mềm trình chiếu - Bài 7 Tin học 9, cùng với lời giải các câu hỏi trang 69 sách Tin học lớp 9 cho các em tham khảo.

1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày 

Trình bày là hình thức chia sẽ kiến thức hoặc ý tưởng với một hoặc nhiều người. Nội dung được chiếu cho mọi người cùng quan sát được gọi là trang chiếu và tập hợp các trang chiếu đó tạo thành bài trình chiếu. 

Việc sử dụng bài trình chiếu nhằm các mục đích: Làm nổi bật nội dung và ghi nhớ các điểm chính; Bài trình chiếu truyền đạt nội dung theo đúng trật tự đã được chuẩn bị từ trước; Giúp mọi người dễ hình dung và dễ hiểu. 

2. Phần mềm trình chiếu 

Phần mềm trình chiếu được dùng để tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử. Mỗi bài trình chiếu gồm một hay nhiều trang nội dung được gọi là trang chiếu. Mỗi phần mềm trình chiếu đều có các công cụ soạn thảo văn bản. 

Ngoài ra còn có thể tạo các chuyển động của văn bản, hình ảnh,... trên trang chiểu để bài trình chiếu sinh động, hấp dẫn hơn. 

3. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu

Phần mềm trình chiếu có nhiều ứng dụng khác nhau trong đời sống hiện nay, điển hình như:

  • Sử dụng trong nhà trường: tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm,.. 
  • Sử dụng các cuộc họp, hội thảo,.. 
  • Tạo các Album ảnh, Album ca nhạc nhờ các hiệu ứng 
  • In các tờ rơi, tờ quảng cáo