Bài 7: Phần mềm máy tính

Bài 1 trang 52 SGK Tin học 10

Bài 1 trang 52 SGK Tin học 10

Giải bài 1 trang 52 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: không thể thực hiện được một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành....