Bài 7: Thế giới viễn tưởng

Hãy tưởng tượng em sở hữu phát minh bước nhảy

Hãy tưởng tượng em sở hữu phát minh bước nhảy

Gợi ý viết Hãy tưởng tượng em sở hữu phát minh bước nhảy không gian. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) kể về không gian em định tới (không gian vũ trụ, Tâm Trái Đất hoặc các hành tinh khác). - trang 41 SGK Ngữ văn 7 tập 2 sách Kết nối tri thức

Hình dung không gian thảo nguyên ở cuối văn bản

Hình dung không gian thảo nguyên ở cuối văn bản

Trả lời câu 5: Em hãy hình dung không gian thảo nguyên ở cuối văn bản, tiếp tục tưởng tượng thêm những loài sinh vật kì lạ sống ở đó và miêu tả bằng lời của mình. - trang 41 SGK Ngữ văn 7 tập 2 sách Kết nối tri thức