Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)

Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 11 - Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?

Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 11 với nội dung EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải?

Bài 3 trang 55 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 55 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 55 SGK Địa lí 11: Thế nào là liên kết vùng? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc liên kết vùng trong Liên minh châu Âu?

Câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Địa lí 11 về đặc điểm vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế của CHLB Đức.