Mục lục bài học
Giải Tập Bản Đồ và BTTH Địa Lí Lớp 10

Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

10

Hướng dẫn làm bài 7: cấu trúc của trái đất. thạch quyển. thuyết kiến tạo mảng

Bài 4 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 4 trang 11 Tập bản đồ Địa lí lớp 10: Các hoạt động động đất, núi lửa thường hay xảy ra ở đâu.

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa lí lớp 10: vẽ kí hiệu múi tên lên lược đồ trên để mô tả những nơi diễn ra tiếp xúc tách dãn và những nơi diễn ra tiếp xúc dồn ép.

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí lớp 10: Dựa vào nội dung thuyết kiến tạo mảng, xác định và điền tên các mảng kiến tạo lớn vào lược đồ dưới đây.

Bài 1 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 11 Tập bản đồ Địa lí lớp 10: điền tên các lớp và các bộ phận của từng lớp cấu trúc của Trái Đất vào sơ đồ bên.
các bài khác cùng chương
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu