Bài 60: Liên minh Châu Âu

Bài 2 trang 183 SGK Địa 7

Bài 2 trang 183 SGK Địa 7

Giải bài 2 trang 183 SGK Địa lí 7. Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay .