Bài 6 Lịch sử 6 - Văn hóa cổ đại

giải lịch sử lớp 6 bài 6 văn hóa cổ đại chi tiết trả lời các câu hỏi trang 19 sgk lịch sử lớp 6

Bài 3 trang 19 SGK Lịch sử 6

Bài 3 trang 19 SGK Lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 19 Sách giáo khoa lịch sử lớp 6, Theo em, những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay?

Bài 1 trang 19 SGK Lịch sử 6

Bài 1 trang 19 SGK Lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 19 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 6, Em hãy nêu những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia phương Đông cổ đại