Bài 6: Văn hóa cổ đại

Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch sử 6

Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6, em hãy nối những thông tin trong khung màu xanh với thông tin trong khung để thấy những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây