Bài 6 trang 67 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 67 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 6 trang 67 sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập 1 phần soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bài:

Đặt câu với mỗi thành ngữ sau:

– Mẹ tròn con vuông.

– Trứng khôn hơn vịt.

– Nấu sử sôi kinh.

– Lòng lang dạ thú.

– Phú quý sinh lễ nghĩa.

– Đi guốc trong bụng.

– Nước đổ đầu vịt.

– Dĩ hoà vi quý.

– Con nhà lính, tính nhà quan.

– Thấy người sang bắt quàng làm họ.

Trả lời bài 6 trang 67 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Để soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố tối ưu nhất, Đọc Tài Liệu tổng hợp nhiều cách trả lời khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 6 trang 67 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 1 như sau:

Cách trình bày 1

Đặt câu với các thành ngữ:

– Mừng cho gia đình cô ấy mẹ tròn con vuông.

– Con bé ấy còn nhỏ tuổi mà đã tỏ ra trứng khôn hơn vịt.

– Suốt mấy năm nấu sử sôi kinh, bạn ý đã đỗ đại học.

– Trông thì có vẻ hiền lành nhưng thật không ngờ cô ấy là một kẻ lòng lang dạ thú.

– Bác chu đáo quá, còn bày đặt quà cáp, đúng là phú quý sinh lễ nghĩa.

– Tôi đi guốc trong lòng bạn rồi.

– Nói chuyện với bạn từ nãy đến giờ như nước đổ đầu vịt.

– Anh em chúng ta là người một nhà, nên phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý.

– Bạn ý có tính cách đúng kiểu con nhà lính, tính làm quan.

– Bác ấy nhìn thấy người giàu có là như kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ.

Cách trình bày 2

– Nói với người không hiểu chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.

– Mừng cho mẹ con nhà cô An mẹ tròn con vuông.

– Mẹ lúc nào cũng nói tớ trứng khôn hơn vịt.

– Nó nấu sử sôi kinh mấy năm, nay cũng tới lúc công thành danh toại.

– Sống trên đời cần rộng lượng, dĩ hòa vi quý.

– Nó đúng là con nhà lính, tính nhà quan.

– Ai gặp nó chẳng sấn tới, kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ.

– Thời nay phú quý sinh lễ nghĩa.

Cách trình bày 3

- Nói với đứa không biết suy nghĩ như nó thì có khác gì nước đổ đầu vịt đâu.

- Mừng cho nó mẹ tròn con vuông.

- Ngẫm cũng thấy mừng cho nó. Suốt mấy năm nấu sử sôi kinh, giờ thì đã công thành danh toại.

-/-

Bài 6 trang 67 SGK Ngữ văn 11 tập 1 được hướng dẫn trả lời và trình bày theo các cách khác nhau. Hãy vận dụng kết hợp với kiến thức của bản thân em để có những lựa chọn trình bày tối ưu nhất, dễ hiểu nhất khi soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố trong khi làm bài soạn văn 11 trước khi lên lớp.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM